Weerextremen

Met extremen worden de uiterste waarden van bijvoorbeeld temperatuur, neerslag en windt bedoeld.
Het klimaat wordt beschreven door middel van gemiddelden en uitersten, de extremen dus. Extremen zijn er altijd geweest en verspreid over de hele aarde is altijd wel ergens een extreem te vinden.
Extremen krijgen vooral de laatste jaren echter meer aandacht in de media waardoor een vertekend beeld kan ontstaan van de klimaatverandering. Maar ook het klimaat versterkt broeikaseffect kent extremen die gemiddeld slecht één keer per eeuw of nog minder vaak voorkomen. De nieuwswaarde van extreem weer neemt echter toe omdat de maatschappij kwetsbaarder wordt en weerextremen steeds vaker tot rampen of grote schade leiden.
Veel extreme gebeurtenissen zijn (nog) te zeldzaam om direct met het broeikaseffect in verband te worden gebracht. Uit onderzoek blijk echter wel een toename van bepaalde extremen, onder meer in het klimaat van Europa. Computerberekeningen laten zien dat het klimaat in de 21e eeuw extremer wordt. Extreem koude winters zoals die van 1963 worden echter zeldzamer, hittegolven komen vaker voor.