Weerinstrumenten

Een weersverwachting is zo goed als de gegevens waarop zij gebaseerd is. Meetinstrumenten moeten nauwkeurig zijn en in staat om snel achter elkaar metingen te doen. Een netwerk van zulke instrumenten houdt voordurend de toestand van de atmosfeer in de gaten.

Op duizenden plekken worden dagelijks nauwkeurig weergegevens verzameld. Omdat voor het opstellen van weersverwachtingen de omstandigheden in de troposfeer bekend moeten zijn, worden op allerlei hoogtes metingen gedaan. Ook vanuit satellieten.

Veel gegevens worden gewoon op het aardoppervlak verzameld.
Het betreft dan onder meer de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, luchtdruktendens (veranderingen in de voorgaande 3, 6 of 24 uur), windsnelheid en windrichting, bewolkingsgraad, soort en hoogte van de bewolking, zicht en de huidige weersomstandigheden. Al die waarnemingen worden naar de weerdiensten gezonden.
De instrumenten die hier voor nodig zijn onder andere thermometers, hygrometers, barometer, regenmeter, windmeter enz.

Om een nauwkeurige weersverwachting te kunnen opstellen, is het nodig te weten wat er zich in de atmosfeer afspeelt. Hiervoor worden weerballonnen gebruikt die allerlei meetinstrumenten de hoogte inbrengen.

Hier vindt U de beschrijving van weerinstrumenten van nu en vroeger.